Historia monet – ciekawostki, informacje, poradnik

Historia monet jest bardzo odległa. Pojawiły się one w czasach antycznych i prawdopodobnie pierwszymi, którzy je zaczęli używać byli Fenicjanie. Znani oni byli , jako kupcy, pływali w dalekie kraje i wymieniali swoje towary na inne, ale z czasem pomyśleli o wygodnictwie i wynaleźli monety. W transakcjach handlowych były one znacznie wygodniejszym środkiem płatniczym. Prócz wygodnictwa, monety pozwalały na większą swobodę w handlu, dlatego, że wymiana towaru na towar prowokowała zawsze jakąś nieuczciwość. Trudno było bowiem dokonywać sprawiedliwej wyceny towaru. A monetami można było płacić, wcześniej uzgadniając cenę. Pierwsze monety bito z metalu nieszlachetnego. Używano do tego celu żelaza, brązu i miedzi. Jak się z czasem okazało, metale te nie były odpowiednimi materiałami na monety. Były ciężkie, nietrwałe, żelazo ulegało korozji, więc częstotliwość bicia monet musiała być zwiększana.

Ponad to, były to materiały małowartościowe same w sobie. Myślano nad innymi, bardziej odpornymi kruszcami.Po niedługim czasie używania monet żelaznych, nastąpił okres bicia monet z metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro czy platyna. Chociaż ta ostatnia rzadko była wykorzystywana do bicia monet, ze względu na mniejsze jej ilości wydobywcze. Monety zaczęły odgrywać coraz większą role kulturotwórczą. Wraz z pojawieniem się monet, pojawiło się słowo numizmatyka, czyli zbieractwo, kolekcjonowanie monet. Pojawiło się ono w momencie, kiedy sama moneta wykonana była z cennego i poszukiwanego materiału. Mamy tu dowód na to, że od najdawniejszych czasów ludzie oddawali się pasji, żyli nie tylko myślami o zaspakajaniu swoich potrzeb związanych z jedzeniem czy ubraniem. W dzisiejszych czasach jest to dość powszechne hobby. Ludzie zamiast w nieruchomości inwestują swoje pieniądze w monety, które podobnie , jak działka czy dom, nigdy nie tracą na wartości i im są starsze czy im pochodzą z ciekawszej kolekcji, tym wzrasta ich wartość. Numizmatyka jednoczy ludzi w kołach kolekcjonerskich, a te działają pod patronatami Polskiego Związku Numizmatów.