Jak wygląda historia malarstwa i co warto wiedzieć?

Co to jest malarstwo historyczne? Zgodnie z akademickimi teoriami XVII w. był to najszlachetniejszy gatunek malarstwa. Za historię uważano nie tylko konkretne wydarzenia w dziejach, ale również mitologię starożytną i Biblię. Malarstwo to znano od dawna, ponieważ od najwcześniejszych czasów służyło potrzebom reprezentacji i legitymizacji władców, dzięki niemu wystawiano na widok publiczny ich wspaniałe czyny.

Stosowano je już w kulturze mezopotamskiej, starożytnym Egipcie i Grecji, gdzie na wazach przedstawiano zdarzenia z epopei Homera. Rozkwit właściwego malarstwa historycznego rozpoczął siew XVII w. wraz z barokową sztuką Rembrandta, Rubensa i Velazqueza. W okresie tym tematyka historyczna, zaliczana była przez ówczesną teorię sztuki do tzw. tematów wielkich. Historyczne obrazy Rembrandta dotyczyły głównie materii biblijnej lub antycznej. Prace Rubensa natomiast są dokumentem współczesności, gdyż namalował on w latach 1622-25 cykl 21 scen z życia Marii Medycejskiej. Robił to z niezwykłym, choć typowym dla baroku przepychem.