Poezja dla wszystkich, czyli ciekawostki o literaturze

Wiersze, wierszyki, opowiadania mają ponadczasową wartość. One nigdy się nie zdezaktualizują, zawsze będą obrazem czyjejś duszy. Bardzo często się zdarza, że wiersze i wierszyki, a czasami tez opowiadania otwierają nam oczy na sprawy, których znaczenia, a nawet istnienia nie dostrzegaliśmy. Jak pisał poeta: Gdybyśmy szerzej i mądrzej patrzyli…Właśnie czytając wiersze, wierszyki i piękne opowiadania możemy na świat spojrzeć mądrzej ,możemy widzieć barwniej to, co wydaje nam się szare.

Czytając wiersze, wierszyki i opowiadania stajemy się wrażliwsi, a tym samym bierzemy odpowiedzialność za to, co się wokół nas dzieje, protestujemy przeciw złu. To właśnie sprawiają te czytane przez nas wiersze, wierszyki i opowiadania. Dlatego bardzo ważna sprawa jest, żeby dzieciom, już od małego czytać wiersze, wierszyki i opowiadania, bo będziemy mieć gwarancję, że wyrosną z nich wrażliwi i mądrzy ludzie, a właśnie na takich ludziach zależy nam najbardziej, więc nie możemy zaprzepaścić szansy.